Patroontekenen

(uitgebreide cursus, schriftelijk of bij modevakschool)