Algemene voorwaarden en/of studiereglement

Deze Algemene Voorwaarden gelden alleen voor cursisten die een cursus/opleiding als thuisstudie volgen. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk direct aanbod van HCH Modevakopleidingen aan een consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de consument/cursist beschikbaar gesteld.

Cursisten die een cursus/opleiding volgen via een modevakschool maken gebruik van een inschrijfformulier dat wordt verstrekt door een modevakschool. De geldende Algemene Voorwaarden staan in dat geval aan de achterkant van genoemd inschrijfformulier.

I. Inschrijven

Je kunt je op elk gewenst moment voor een opleiding of cursus inschrijven bij HCH Modevakopleidingen. Je kunt je inschrijven via onze website: www.hch-cursussen.nl
Aldaar kun je in de shop cursussen en opleidingen aanschaffen en zich daarmee inschrijven. Je schrijft je altijd in voor een volledige cursus/opleiding. Een cursist die jonger is dan 16 jaar heeft toestemming nodig van een der ouders of verzorgers.

II. Betalingsmogelijkheden

Na bestelling via shop kun je gelijk via jouw bank betalen middels iDeal, welke via onze betalingsprovider Mollie wordt verzorgd. Zo ook kan je kiezen voor “Achteraf betalen”, zogenaamde Klarna wat ook wordt verzorgd door Mollie. Voor “Achteraf betalen” worden kosten in rekening gebracht. Deze verschijnen bij het afrekenen in je scherm. HCH Modevakopleidingen zal zorgdragen dat het betaalde lesmateriaal, welke voor 15 uur besteld is, dezelfde dag wordt verzonden, mits deze voorradig is.

III. Verzendkosten

Voor alle beschikbare betalingsmogelijkheden verschijnen de betreffende verzendkosten in beeld tijdens het online invoeren van je bestelling. Deze verzendkosten variëren per land van afleveradres.

IV. Productprijzen

De actuele prijzen van de cursussen (cursusboeken en eventuele overige materialen) en het eventuele inschrijfgeld kan je terugvinden op onze website. In de shop tref je altijd het actuele aanbod en de op dat moment geldende prijzen.

De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief 21% Btw. Deze tarieven verschijnen in beeld tijdens het plaatsen van jouw bestelling. Een verandering van de Btw-tarieven kan een verhoging of verlaging van de prijs tot gevolg hebben. Andere prijsverhogingen zullen steeds op de website tijdig kenbaar gemaakt worden aan de consument.

V. Studieduur

Je kiest bij inschrijving voor een schriftelijke cursus/opleiding zelf jouw studietempo. Gedurende de tijd van 1 jaar na inschrijving heb je recht op huiswerkcorrectie of hulplijn via e-mail of telefoon. In overleg kan afgeweken worden van dit termijn. Omdat een cursist zelf het studietempo bepaalt dient een cursist steeds zelf het eventuele opvolgende cursusdeel te bestellen.

VI. Beëindiging

Een cursist schrijft zich steeds in voor een volledige cursus/opleiding en dient, indien gewenst, deze cursus/opleiding zelf te beëindigen.

Een cursist dient, uitsluitend schriftelijk en tijdig kenbaar te maken aan HCH Modevakopleidingen geen verdere cursusdelen te willen ontvangen.

VII. Telefonische hulplijn

Een cursist, die als zodanig staat ingeschreven bij HCH Modevakopleidingen, kan gebruik maken van de telefonische hulplijn. Ook kan een cursist vragen stellen via email en sturen naar: info@hch-cursussen.nl

HCH Modevakopleidingen zal deze e-mails binnen enkele werkdagen beantwoorden. HCH Modevakopleidingen zal melding maken op de website, indien e-mail niet binnen enkele dagen om wat voor reden dan ook zal kunnen worden beantwoord.

VIII. Huiswerk

Huiswerk dat per post wordt ingestuurd, wordt alleen beantwoord, gecorrigeerd en teruggezonden als je een aan jouzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe heeft bijgesloten.

IX. Retourneren

Je kunt binnen 14 dagen na ontvangst van een zending van HCH Modevakopleidingen kenbaar maken dat je de zending niet wilt behouden. Dit dient schriftelijk (liefst aangetekend) te gebeuren.

Nadat de zending door ons onbeschadigd en compleet is terugontvangen wordt het volledig betaalde bedrag op je rekening teruggestort. Ook zal Mollie hiervoor zorgdragen. Hiervoor is een termijn van uiterlijk 14 dagen vastgesteld. De kosten van deze retourzending worden altijd betaald door de cursist/consument.

X. Lesmateriaal

HCH Modevakopleidingen behoudt de rechten en bevoegdheden, die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Op alle door HCH Modevakopleidingen verstrekte cursusmaterialen zijn alle rechten voorbehouden aan HCH Modevakopleidingen en mogen nimmer gekopieerd of op enig andere wijze worden vermenigvuldigd.

HCH Modevakopleidingen behoudt altijd het recht om in de cursusboeken veranderingen aan te brengen
m.b.t. kleur, samenstelling, indeling of inhoud. HCH Modevakopleidingen zal steeds trachten een cursist hiervan zo goed mogelijk op de hoogte te stellen.

XI. Klantenservice

HCH Modevakopleidingen doet haar uiterste best om alle leveringen en contacten tussen HCH Modevakopleidingen en de consument/cursist zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht je desondanks een klacht hebben richt je dan tot ons via telefoonnummer 0612355188. Via Klachtenregeling – HCH-cursussen  of via info@hch-cursussen.nl

XII. Aansprakelijkheid

HCH Modevakopleidingen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaan is door een verkeerde handeling van een cursist tijdens een cursus of opleiding.

XIII. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemenen voorwaarden verstaan, hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop HCH Modevakopleidingen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HCH Modevakopleidingen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

XIV. Exameninformatie

Als erbij door jouw gekozen cursus/opleiding de mogelijkheid wordt geboden om deel te nemen aan een examen, kan je deze informatie altijd vinden op de website. HCH Modevakopleidingen zal steeds tijdig kenbaar maken waar en wanneer een examen afgenomen wordt. Zie hier de pagina over het examen

Je kunt je via de shop aanmelden voor het examen en gelijk de kosten voor het examen afrekenen.

Indien een cursist jonger is als 16 jaar dient een der ouders of verzorgers dit formulier mede te ondertekenen.

Een cursist is zelf verantwoordelijk voor de aanmelding en de betaling van een examen. Alleen een cursist die als zodanig ingeschreven staat bij HCH Modevakopleidingen en tijdig heeft betaald kan aan een examen deelnemen.

XV. Certificaat informatie

Een cursist die geen examen heeft afgelegd heeft het recht om tegen betaling €25,00 een verklaring voor de gevolgde cursussen aan te vragen.

XVI. Geschillen

Op overeenkomsten tussen HCH Modevakopleidingen en een consument/cursist waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. HCH Modevakopleidingen en de consument/cursist zullen zich tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Als een rechtszaak toch nodig zal blijken zal HCH Modevakopleidingen steeds kiezen voor een rechtbank in de directe omgeving van Montfoort.

XVII. Wet bescherming persoonsgegevens

Wij maken je erop attent dat door jouw verstrekte gegevens zoals naam, adres, woonplaats en telefoonnummer worden opgenomen in onze administratie. Wij zullen jouw gegevens alleen gebruiken om je te informeren over de cursus/opleiding of daaraan gerelateerde informatie.

Als je deze informatie niet wenst te ontvangen dien jezelf hiervan zelf een melding te maken aan HCH Modevakopleidingen. HCH Modevakopleidingen zal nimmer enige informatie over jouw persoonlijke gegevens aan derden verkopen of doorgeven.

  • Deze Algemene Voorwaarden zijn opgemaakt te H.I. Ambacht 01-01-2021.
  • Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit 6 A4 pagina’s.
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij: Kamer van Koophandel te Rotterdam.

XVIII. Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@hch-cursussen.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

XIX. Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@hch-cursussen.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.