Patroontekenen, schriftelijke cursus (en bij HCH modevakscholen in heel Nederland)